अस्मिता प्रोजेक्ट आढावा

Meeting Details

Meeting Date 23 Apr 2022
Meeting Time 19:00:00
Location रो. राम भालेराव यांचे कार्यालय, नारायणगाव
Meeting Type Regular
Meeting Topic अस्मिता प्रोजेक्ट आढावा
Meeting Agenda १. 80 G रजिस्ट्रेशन फि २. वार्षिक वर्गणी आढावा 3. अस्मिता प्रोजेक्ट आढावा
Chief Guest
Club Members Present
Minutes of Meeting